Ποιότητα

Στην  PROTEAS BARS εφαρμόζουμε  σύστημα διαχείρισης ποιότητας και είμαστε  πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ ISO 22000 : 2018

Σε συνεργασία με διαπιστευμένα εξωτερικά εργαστήρια, εξασφαλίζουμε  υψηλή ποιότητα και ασφάλεια στα παραγόμενα προϊόντα με συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση για τις εξελίξεις στον τομέα δραστηριότητας μας.

Στην PROTEAS BARS διατηρούμε τις παραγωγικές δυνατότητες σε υψηλό επίπεδο, παράγοντας ασφαλή προϊόντα και κερδίζοντας τις προτιμήσεις των καταναλωτών.

info@proteasbars.gr
+30 2431 032929
info@proteasbars.gr
+30 2431 032929

Ποιότητα